Skip to content

Duurzaamheidsverslag

De Graaf Bakeries 2023
bnnr-leaf
Aart de Graaf

Onze Footprint scope 1-2 is sinds 2020 al met 64% gereduceerd.

Met trots presenteren wij het Duurzaamheidsverslag van De Graaf Bakeries voor het jaar 2023. We zijn verheugd om de voortgang te delen die we hebben geboekt in ons streven naar een duurzamere toekomst. Dit verslag weerspiegelt onze voortdurende inzet om onze milieu-impact te verminderen, onze CO2-uitstoot te verlagen en onze bedrijfspraktijken te verduurzamen.

Onze ambitie

De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties hebben wij vertaald naar thema’s met concrete doelstellingen, waarop wij als bedrijf impact kunnen maken. We richten ons op vijf pijlers en nemen hierin onze verantwoordelijkheid.

onze-img1
long_arrow

Klimaatneutraal

CO2 neutraal in 2030 (scope
1,2) en 50% CO2 reductie per kg product in scope 3.

Slimmer verpakken

100% recyclebare verpakking, met steeds lagere milieuimpact en zo veel mogelijk van rerecycled materiaal.

Eerlijke, korte keten

Palmolievrij, ‘Beter Leven’-vlees, scharreleieren,
inkoop in NL/EU.

Minder verspilling

Productafval < 1%.

Gezondere leefstijl

40% minder geraffineerde suiker, 30% van nieuwe producten Nutri-Score B/C.

De Milieubarometer toont onze impact op het milieu

Wij vullen sinds 2020 de Milieubarometer in om onze milieu-impact en CO2 footprint te meten. De totale milieu-impact van De Graaf Bakeries is in 2023 maar liefst 32% minder dan in 2020, ondanks een toename in productievolume van ruim 50% en toevoeging van locatie Emmen sinds 2021.

Per kg product is de impact zelfs met 55% afgenomen.

Afzetvolume

Milieubarometer

Afzetvolume

Milieubarometer

Op elke productielocatie is de milieu-impact per kg product gedaald.

In Hoogeveen is dit 71% minder t.o.v. ons basisjaar 2020. Vooral door:

In Spakenburg is het 21% beter t.o.v. 2020. Vooral door:

In Emmen is de milieubelasting in 2023 gelijk gebleven aan 2022, ondanks 50% productievolume toename.

Ons hoofdkantoor aan de Metaalweg in Spakenburg blijft minder gas verbruiken, omdat we sinds 2022 hier verwarmen met restwarmte van het naastgelegen diepvriesmagazijn.

Onze CO2 footprint

footprint-img
klim1

Klimaatbewust

In 2023 hebben we onze klimaatdoelstelling voor 2030 voor Scope 1 en 2 laten toetsen door SBTi en onze near-term target is goedgekeurd. Daarmee committeren we ons aan het Parijsakkoord. Onze inspanningen hebben geleid tot een verdere reductie van de Footprint Scope 1-2 met 64% per kg product in vergelijking met ons basisjaar 2020, en een totale reductie van 45% sinds 2020. Om ons doel te bereiken, zetten we in op de inkoop van groene stroom en het elektrificeren van ons leasewagenpark. In 2023 was onze totale CO2-footprint per kg product 13% lager dan in 2020, met een gemiddelde CO2-factor van 3,39 kg CO2 per kg product.

klim2

Minder verspilling

We streven naar minimale voedselverspilling en optimaal hergebruik, met als doel minder dan 1% productieafval tegen 2030. Afgelopen jaar daalde ons productieafval met 6%, vooral in Hoogeveen, en de totale hoeveelheid productafval bereikte 3,00% in 2023, inclusief logistiek, terwijl we de restafvalstroom verminderden van 30 naar 20%. In 2023 verminderden we ook de milieu-impact van ons afval- en drinkwater, met 85% meer opgevangen productresten uit schoonmaakwater en 9% minder drinkwaterverbruik, waardoor we deze categorie met 20% verminderden ten opzichte van 2020.

klim3

Slimmer verpakken

Sinds 2023 hebben we nauwkeurige gegevens over onze verpakkingen, gemiddeld 81 gram per kg product met een milieu-impact van 87,5 gram CO2. We streven naar 100% recyclebaar materiaal en vermindering van de milieu-impact, met focus op gerecycled materiaal. 99,3% van onze verpakkingen is nu recyclebaar, met slechts 0,7% samengesteld materiaal. Al onze kartonnen dozen en trays zijn FSC® en/of PEFC® gecertificeerd. In 2023 hebben we projecten uitgevoerd zoals rationalisatie van omdozen, overstap naar papieren clips voor minder zwerfafval en omzetting naar bruin karton.

klim4

Gezondere leefstijl

We bieden gezondere alternatieven met minder suiker, vet en meer vezels, inclusief alternatieven voor al onze bestsellers. In 2023 ontwikkelden wij 12 producten met een Nutri-Score van B/C. In 2024 ligt onze focus op suikerreductie. Het plan hiervoor ligt klaar. Naast productontwikkeling streven we naar eerlijke, veilige en gezonde werkomstandigheden, met initiatieven zoals onze interne Academy, medewerkerstevredenheidsonderzoek, actuele Risico Inventarisatie en Evaluaties, investeringen in veiligheidsmateriaal, een gezondheidsprogramma inclusief fruit, een gezondheidsbonus en mobiliteitsscan die wijzen op meer fietspotentie met een huidig label B.

klim5

Eerlijke, korte keten

Ecovadis kende ons in 2022 een zilveren medaille toe voor duurzaamheid en deze audit wordt herhaald in 2024. We streven naar volledig RSPO-gecertificeerde margarine en palmolievrije alternatieven. Ons vlees draagt het Beter Leven keurmerk. Bijna al onze eiproducten zijn scharrelei en 96% van onze chocolade is Fairtrade of Rainforest Alliance gecertificeerd. Onze eigen merkproducten hebben altijd het Beter Leven keurmerk voor vlees, eieren en Fairtrade chocolade. We focussen op lokale inkoop van grondstoffen binnen Nederland en Europa, met 100% Europese boter, bloem, suiker, appels en rozijnen.

Kernwaarden

Waar wij in geloven

Kernwaarden_veiligheid

Veiligheid

Wij stellen veiligheid voorop
Kernwaarden_vakmanschap

Vakmanschap

Wij zijn de beste in ons vak
Kernwaarden_klantgericht

Klantgericht

Wij groeien samen met klanten
Kernwaarden_team

Team de Graaf

Wij creëren werkgeluk

Voorwoord

Aart de Graaf

Aart de Graaf

Met trots presenteren wij het Duurzaamheidsverslag van De Graaf Bakeries voor het jaar 2023. We zijn verheugd om de voortgang te delen die we hebben geboekt in ons streven naar een duurzamere toekomst. Dit verslag weerspiegelt onze voortdurende inzet om onze milieu-impact te verminderen, onze CO2-uitstoot te verlagen en onze bedrijfspraktijken te verduurzamen.

Onze toewijding aan duurzaamheid wordt gedreven door onze overtuiging dat we als bedrijf een verantwoordelijkheid hebben om onze planeet te beschermen voor toekomstige generaties en daarmee een voorwaarde voor een toekomstbestendig bedrijf.

Eén van de hoogtepunten van dit verslag is de indrukwekkende daling van onze milieu-impact. Ondanks een aanzienlijke toename van ons productievolume en de uitbreiding op onze locatie in Emmen, zijn we erin geslaagd om onze totale milieu-impact met maar liefst 32% te verminderen ten opzichte van 2020. Dit toont aan dat onze inspanningen om efficiënter te opereren en milieuvriendelijke technologieën te omarmen vruchten afwerpen.

Een ander belangrijk aspect dat we in dit verslag benadrukken, is onze voortdurende reductie van onze CO2-voetafdruk. Onze CO2-uitstoot is per kg product met 13% verlaagd ten opzichte van 2020. Bovendien lopen we voor op schema om onze ambitie te realiseren om tegen 2030 klimaatneutraal te zijn. Onze Footprint scope 1-2 is sinds 2020 al met 64% gereduceerd.

We blijven niet stilstaan bij onze prestaties, maar richten onze blik ook op de toekomst. In dit verslag delen we onze plannen om verder te gaan met initiatieven zoals het inkopen van groene stroom, de elektrificatie van ons leasewagenpark en alternatieve keuzes voor een gezondere levensstijl. We blijven ook samenwerken met onze leveranciers om hun CO2-voetafdruk te verminderen en streven naar een eerlijke en korte keten.

Tot slot bedanken we al onze medewerkers, partners en stakeholders voor hun voortdurende steun en betrokkenheid bij onze duurzaamheidsinspanningen.

Klimaatbewust

Technische-dienst---Maikel-van-de-Groep

“Energie lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het zeker niet. De energietransitie maakt dit maar weer duidelijk. Afgelopen jaren hebben we er alles aan gedaan om energie te besparen. En nu is de fase aangebroken om naar duurzame alternatieven over te stappen. Daarbij zoek ik continu naar nieuwe technologieën zoals warmtepompen, batterijen of AI die deze transitie mogelijk maken. Daarnaast zal onze focus ook meer en meer naar scope 3 gaan, samen met onze leveranciers.”

Maikel van de Groep

Lead Engineer & Sustainability

SBTi goedkeuring

Omdat wij pro-actief willen bijdragen aan een net-zero economy hebben we in 2023 onze klimaatdoelstelling 2030 voor scope 1 en 2 door SBTi laten toetsen. Onze near-term target is akkoord bevonden. We committeren ons hiermee aan het klimaatakkoord van Parijs, waarin is afgesproken om in 2050 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot 1,5 à 2 graden Celsius.

science_based
Eigen CO2 uitstoot DGB
Doel 2030: klimaatneutraal

De reductie van Footprint Scope 1-2 zet verder door van 57 naar 64% reductie (per kg product) ten opzichte van ons basisjaar 2020. Onze absolute footprint is sinds 2020 met 45% gereduceerd. We liggen dus nog steeds ruim voor op koers in onze ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

Inkoop van groene stroom en elektrificeren van het leasewagenpark zijn de volgende stappen richting ons doel om klimaatneutraal te worden.

Onze totale CO2 footprint per kg product is in 2023 13% lager dan in 2020. De gemiddelde CO2 factor van al onze producten is nu 3,39 kg CO2 per kg product.

Klimaat bewust - Scope 1 en 2 per productieomvang
energie

Energieverbruik

Van al onze verwarmings- en koelingsprocessen meten en monitoren wij het exacte energieverbruik (gas en electra), wat nodig is om de behaalde energiebesparingen te borgen.

Vanaf 2024 tot 2026 loopt ons gebruik van groene stroom stapsgewijs op tot 100% conform ons SBTi commitment.

vriezer

Vriezers Hoogeveen

De vriesprogramma’s zijn opnieuw gevalideerd, waardoor we nu minimale energie in het vriesproces verbruiken en toch de kwaliteit waarborgen.
zonnepanelen

Zonnepanelen

Van al onze verwarmings- en koelingsprocessen meten en monitoren wij het exacte energieverbruik (gas en electra), wat nodig is om de behaalde energiebesparingen te borgen.
gas

Gasverbruik

In 2023 verbruikten wij 7,5% minder gas dan in 2020 en 13% minder dan in 2022. Ons doel is om in 2025 alleen nog gas voor onze productieprocessen (ovens/frituur) te gebruiken. De verwarming van gebouwen en schoonmaakwater halen we dan volledig uit restwarmte van onze productieprocessen. De verdere electrificering van onze productieprocessen kan pas bij voldoende electra-aanbod.

gasverbruik
totale-img

Door de reductie in scope 1 en 2 hebben we het aandeel ‘eigen uitstoot’ al teruggebracht van 10 naar < 4%. 96% van de CO2 uitstoot zit dus nu in scope 3, waarvan bijna alles in onze grondstoffen.

Scope 3 is in 2023 7,4% lager dan in 2020 (per kg product). Een deel komt voort uit steeds betere data in scope 3. We weten bijvoorbeeld nu de exacte gewichten van ons verpakkingmateriaal en hebben de exacte palletplaatskilometers van het goederenvervoer in beeld. Dat bleek minder te zijn dan we eerder indicatief hadden bepaald.

Grafiek-met-opbouw-scope-3

We spreken onze leveranciers aan over hun footprint en we vragen hen om hun eigen CO2 factor aan te leveren mét hun CO2 reductieplannen. We ontvingen voor suiker en bloem dit jaar de CO2 factor van onze leveranciers en dat is verwerkt in onze data. Dit leverde ca. 3% reductie op in scope 3, omdat zij het beter doen dan het gemiddelde voor bloem en suiker, vergeleken met de RIVM database milieubelasting voedingsmiddelen.

48% van onze scope 3 uitstoot wordt veroorzaakt door dierlijke grondstoffen. Daarom moet ook de transitie naar meer plantaardig eiwit ons gaan helpen om reductie in scope 3 te realiseren.

Onze afzet groeit in 2023 voor het eerst harder binnen de categorie plant-based, dan binnen vegetarisch en vleeshoudend. Het totale aandeel plant-based is nu 2% van onze afzet.

afzetgroei
aandeel

Het vleesaandeel dat we vervingen door vleesvervangers steeg in 2023 van 3 naar 6%. Steeds vaker zien we echter dat er voor een volledig plantaardig alternatief wordt gekozen in plaats van de vleesvervanger. De plant-based afzet is met 12% gegroeid. Dat is meer dan de afzetgroei van vlees- en vega-snacks. Het totale afzetaandeel van plant-based snacks is nu 2%.

De 35 ton CO2 uitstoot die is ontstaan door verzending van onze monsters naar klanten binnen de EU compenseren we via de aankoop van bomen via Trees for All. Een organisatie die zich inzet voor een bosrijke wereld.

Minder verspilling

zeger-de-graaf

“We realiseren ons vaak niet hoeveel moeite en milieu-impact het kost om voedsel te produceren. De kosten gaan verder dan alleen geld; het gaat om de inspanning van boeren, de natuurlijke hulpbronnen die worden gebruikt en de ecologische voetafdruk die wordt achtergelaten. Daarom is het essentieel om niets te verspillen. Door continu te verbeteren in onze processen en gewoonten, kunnen we efficiënter omgaan met onze grondstoffen, verpakkingsmaterialen, energie en water om voedsel te produceren.”

Zeger de Graaf

Continuous Improvement Specialist

Productafval

Productafval is verspilling van voedsel en willen we allereerst voorkomen of ten minste zo hoogwaardig mogelijk inzetten.

Totale hoeveelheid productafval is met 3% gedaald van 3,10 in 2022 naar 3,00% in 2023. Inclusief het logistieke traject. Hiervan gaat 2,5% naar diervoeding en 0,5% wordt verwerkt tot biogas.

Ons doel is < 1% productieafval in 2030. Afgelopen jaar realiseerden we 6% reductie: van 2,97 naar 2,80% op onze 3 productielocaties. Dit is vooral gerealiseerd in Hoogeveen door de dagelijkse focus op het productafval.

re-use

Restafvalstroom

De verbetering van afvalscheiding heeft zich verder doorgezet. De restafvalstroom is gereduceerd van 30 naar 20%. We scheiden papier, kunststof folie, hard kunststof en productafval.

ongesorteerd

De verspilling en daarmee de milieuimpact van ons afval- en drinkwater nam in 2023 verder af. We vangen 85% meer productresten op uit het schoonmaakwater ten opzichte van 2022. Dit komt onder andere door de grotere vetput die we in 2022 plaatsten in Spakenburg. Deze productresten komen dus niet meer in ons afvalwater terecht, maar wordt omgezet naar biogas. Samen met absoluut 9% minder drinkwaterverbruik, verlaagden we deze categorie met 20% ten opzichte van 2020. Ondanks toevoeging van locatie Emmen in 2021.

Komend jaar focussen we verder op het voorkomen van waterverspilling en het voorkomen van productresten in het afvalwater.

Milieugrafiek-per-productieomgeving

Slimmer verpakken

Technische-dienst---Maikel-van-de-Groep

“Om de juiste keuzes te maken in het verduurzamen van verpakkingen is actuele kennis nodig. Wij willen deze kennis graag in eigen huis hebben en leiden daarom een verpakkingstechnoloog op. Zo kunnen wij onze klanten naast product- ook duurzaam verpakkingsadvies geven.”

Maikel van de Groep

Lead Engineer & Sustainability

We hebben de gewichten en materialen van onze verpakkingen sinds 2023 exact in beeld. Daardoor weten we nu dat we gemiddeld 81 gr verpakkingsmateriaal per kg product gebruiken met een gemiddelde milieu-impact van 87,5 gr CO2/kg product.

Ons doel is om allereerst 100% recyclebaar materiaal te gebruiken en vervolgens de milieu-impact per kg product verder te reduceren. Daar waar mogelijk zetten we maximaal gerecycled materiaal in.

Verbeterprojecten die we in 2023 gerealiseerd hebben zijn:

Gezondere leefstijl

marco-van-wijk

“Bij duurzaam ontwikkelen is het belangrijk om de smaak niet uit het oog te verliezen. We zijn allemaal gewend geraakt aan de smaak van boter, suiker en zout. Vervangers zijn er inmiddels wel voldoende, maar veel leveren in op de smaak. Het afgelopen jaar ontwikkelden wij het concept Snackrolls. Plant-based snacks met Nutri-Score C. Een nieuw deeg, pure vullingen en veel testen. Het blijft een weg van de lange adem. Met suikerreductie maken we ook al stappen door de grens op te zoeken hoeveel we kunnen reduceren zonder concessies te doen aan de smaak.”

Marco van Wijk

Marketing Manager

Gezonder alternatief

We nemen onze verantwoordelijkheid door gezondere alternatieven te bieden met minder toegevoegde geraffineerde suiker, minder verzadigd vet, meer vezels, meer plantaardig en portiecontrole tijdens genietmomenten. Van al onze bestsellers bieden we een gezonder alternatief.

Het afgelopen jaar ontwikkelden we 12 nieuwe producten voor ons eigen merk waarvan de helft met een Nutri-Score C.
nutriscore

In 2024 zal onze focus liggen op suikerreductie. Het plan hiervoor ligt al klaar.

Veilig werken

Gezonde medewerkers, duurzaam inzetbaar

We richten ons niet alleen op de ontwikkeling van gezondere producten, maar zorgen er ook voor dat onze mensen kunnen werken in een eerlijke, veilige en gezonde bakkerijomgeving.

Voorbeelden

Eerlijke, korte keten

lute-stoelwinder

“Duurzaam inkopen vormt een essentieel onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie, waarbij we ons richten op lokale inkoop, eerlijke handel, armoedebestrijding en de bescherming van arbeids- en mensenrechten. Hiermee streven we naar een ethische en verantwoorde benadering van onze inkooppraktijken, waarbij we niet alleen letten op de producten die we verwerven, maar ook op de impact ervan op onze wereld en bewoners. Deze onderwerpen gaan we aankomend jaar verwerken in een code of conduct voor onze leveranciers om duurzaam inkopen nog meer kracht bij te zetten.”

Lute Stoelwinder

Senior Inkoper

Ecovadis

Ecovadis is een erkend systeem dat door retailers wordt gebruikt om ons te auditen op duurzaamheid (sociale- en milieuaspecten).

We scoorden in 2022 een zilveren medaille. In 2024 gaan we deze audit opnieuw uitvoeren.

Ecovadis

Korte keten

Korte-keten-truck

Eerlijke keten

Onze margarine, maar ook alle kleinere grondstoffen met een palm(pit)olieingrediënt zijn 100% RSPO (Certified Sustainable Palm Oil). We werken aan gebruik van alleen nog maar volledig palmolievrije margarine.
Boter